10 August08 September 2012

[re-in-kar-nayt]
Kristine Kemp

“Knowledge is for cutting, Voila!”
Elaine Sturtevant

En handling er ganske indifferent overfor uoverensstemmelser imellem hvad man siger eller tænker man gør, og det man så gør. Den producerer begge dele i en og samme bevægelse, uanfægtet af hvor meget ambivalens* der er til stede. Kristine Kemps praksis kan indirekte læses ud fra de brud hun efterlader i de epistemologiske selvfølgeligheder som gennemstrømmer vores billedkunstneriske teknologier. Hvis man forsøgte at programlægge hendes praksis ville man stå tilbage med et ulæseligt Gertrude Steinsk sprog; den følger ikke sprogets men erfaringens grammatik.

Kristine Kemp er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler i København 1988–94 og The Slade School of Fine Art i London 1993–95.

Kurateret af diakron.dk ved David Hilmer Rex.

diskrepans, konflikt, forskel

Fotodokumentation

[re-in-kar-nayt], 2012. Installation view.

[re-in-kar-nayt], 2012. Installation view.

Dreaming of a nap in the afternoon, tusch på papir, 1996 og 2012. Hjerneaktivitet i en søvnsekvens af 8 timers varighed her komprimeret til 30 minutter (detalje) og [re-in-kar-nayt], print, 2012 (detalje)

Dreaming of a nap in the afternoon, tusch på papir, 1996 og 2012. Hjerneaktivitet i en søvnsekvens af 8 timers varighed her komprimeret til 30 minutter (detalje) og [re-in-kar-nayt], print, 2012 (detalje)

Dreaming of a nap in the afternoon, tusch på papir, 1996 og 2012. Hjerneaktivitet i en søvnsekvens af 8 timers varighed her komprimeret til 30 minutter (detalje) og [re-in-kar-nayt], print, 2012

Dreaming of a nap in the afternoon, tusch på papir, 1996 og 2012. Hjerneaktivitet i en søvnsekvens af 8 timers varighed her komprimeret til 30 minutter (detalje) og [re-in-kar-nayt], print, 2012

100% bomuld, vævet klæde, ca. 1960

100% bomuld, vævet klæde, ca. 1960

100% bomuld, vævet klæde, ca. 1960 (detalje)

100% bomuld, vævet klæde, ca. 1960 (detalje)

Text & bathrooms, tusch på papir, valuta kurser, 2011

Text & bathrooms, tusch på papir, valuta kurser, 2011

Echo Now, filmstill, 50x70 cm, 1994

Echo Now, filmstill, 50×70 cm, 1994

Presse

Anmeldelse af Lars Bang Larsen, Artforum, 2013.